Asukoha eessõnad

Õppige asukoha eessõnad:

 • в + Предложный падеж - millegi sees
 • на + Предложный падеж - millegi peal
 • у/ около + Родительный падеж - millegi/ kellegi juures/ lähedal
 • перед + Творительный падеж - millegi/ kellegi ees
 • за + Творительный падеж - millegi/ kellegi taga
 • под + Творительный падеж - millegi/ kellegi all
 • над + Творительный падеж - millegi/ kellegi kohal
 • между ...... (Творительный падеж) и ..........(Творительный падеж) - millegi/ kellegi ja millegi/ kellegi vahel
 • справа от + Родительный падеж - paremat kätt millestki/ kellestki
 • слева от + Родительный падеж - vasakut kätt millestki/ kellestki
 • в углу/ на углу - nurgas/ nurgal
 • в центре + Родительный падеж - millegi keskel
Vaadake galeriid ja õppige eessõnad:
Nüüd tehke harjutus, vajutades SIIA: vaadake pilti ja täidke lüngad õige eessõnaga.

Voog. Tee ise koduleht!