Vene keel algajatele A1 keeleoskustase

Autor: Irina Koksharova, MA 


Kontakt: irina.koksharova@emu.ee


Ainekood: KE.0024

Õppekava: EMÜ vabaaine

Maht: 0,3 EAP

Õpetamise keel: vene, eesti

Teema „ Мой дом“ (Minu kodu)

Eesmärk

Selle õpiobjekti eesmärk on arendada oskust orienteeruda venekeelses igapäevases teabes ning seda retseptiivselt (lugemisel ja kuulmisel) ja produktiivselt (kõnelemisel ja kirjutamisel) kasutada: oskust toime tulla lihtsates venekeelsetes suhtlusolukordades, mõista lühikesi tekste, kirjutada teateid ja esitada kirjalikult isikuandmeid. Õppija oskab kirjeldada oma kodu ja juhatada teed.

Õpiväljund

Peale õpiobjekti läbimist oskab õppija toime tulla lihtsates venekeelsetes suhtlusolukordades, mõista lühikesi tekste, kirjutada teateid ja esitada kirjalikult isikuandmeid. Õppija oskab kirjeldada oma kodu ja juhatada teed.

Õpiobjekti õpijuhend

Õpiobjekt koosneb erinevatest teemadest. Iga teema alguses on vajalikud materjalid, selgitused ja õpijuhendid, millele järgnevad harjutused.

Õpiobjekti spetsiifika

Selle õpiobjekti läbimiseks õppijal tuleb kasutada vene tähti (kirillitsa klaviatuuri). Vene keelt on võimalik installida oma arvutisse ja vene tähed kinnitada oma klaviatuurile (selleks on vaja endale soetada vene tähtedega kleepsud). Võib ka kasutada veebilehekülge www.translit.ru. Sellel saidil on võimalik trükkida vene keeles, kasutades tavalist ladina tähtedega klaviatuuri. Pärast teksti kirjutamist tuleb see lihtsalt kopeerida õpiobjekti. Samal veebileheküljel on võimalik kontrollida vene keele õigekeelsust. Selleks on vaja dialoogiaknas valida sõna, mida tahate kontrollida ja vajutada klahvile "орф". On vajalik meeles pidada, et isegi kui mõni eesti täht näeb välja täpselt nagu vene täht (näiteks eesti "c" on sama, mis vene "c" [s]), ei saa seda venekeelses tekstis kasutada, eriti siis, kui tegu on automaatselt kontrollitava ülesandega, sest arvutiprogrammi jaoks on need erinevad tähed.

Head vene keele õppimist!

Удачи в изучении русского языка!Voog. Tee ise koduleht!