Prepositsionaal

Prepositsionaali kääne vastab küsimustele "О чём? О ком? Где?". See on kääne, mida kasutatakse ainult eessõnaga. Prepositsionaali käändega kasutatakse eessõnad "в", "на", "о/ об".

Предложный падеж – О ком? О чем? Где?

 Предложный падеж:  учебник по грамматике – страница 68, 70: правило.

Склонение

Именительный падеж

Предложный падеж (единственное число)

Предложный падеж (множественное число)

1

-а/ -я/ -ия (женский род и мужской род)

-е «папа – о папе»

-ии «станиция – о станции»

- ах/ -ях

«о папах»

« о станциях»

2

–о/ -е/ -ие (средний род); согласный и «ь» (мужской род)

- е «море – о море; окно – об окне; здание – о здании»

Лес – в лесу (о лесе)

Мост – на мосту (о мосте)

Порт – в порту (о порте)

Сад – в саду (о саде)

- ах/ -ях

« о морях»

«об окнах»

«о зданиях»

«о лесах»

3

–ь (женский род)

- и «тетрадь – о тетради»

- ах/ -ях

«о тетрадях»

Jätke meelde!

Osal meessoost sõnadel on prepositsionaali käände lõpp -y.

 • сад - в саду aed - aias
 • лес - в лесу mets - metsas
 • порт - в порту sadam - sadamas
 • аэропорт - в аэропорту - lennujaam - lennujaamas
 • мост - на мосту sild - sillal
 • шкаф - в шкафу kapp -kapis
 • угол - в углу (комнаты)/ на углу (улицы) nurk - toa nurgas/ tänava nurgal
 • Крым - в Крыму Krimm - Krimmis
 • берег - на берегу kallas - kaldal
 • край - на краю serv - serval
 • пол - на полу põrand - põrandal

Prepositsionaali kääne tähistab asukohta. Sel juhul seda kasutatakse koos eessõnadega "в" või "на". Eessõna valikut juhendab alljärgnev tabel.

в  - on sarnane seesütleva käändega

 • sees: Мама в комнате. - Ema on toas.
 • kontinendid, maad, riigid: Я живу в Эстонии. Эстония находится в Европе. - Ma elan Eestis. Eesti asub Euroopas.
 • linnad, külad, vallad, maakonnad: Мы живём и учимся в Таллинне. - Me elame ja õpime Tallinnas.
 • ametiasutused, õppeasutused: Ирина работает в университете. - Irina töötab ülikoolis.

"на" - on sarnane eestikeelse alalütleva käändega

 • pinnal: Книга лежит на полке. - Raamat on riiulil.
 • ilmakaared: Эстония находится на севере Европы. - Eesti asub Euroopa põhja osas.
 • saared: Мой друг живёт на острове Сааремаа. - Minu sõber elab Saaremaal.
 • ettevõtted: Моя подруга работает на почте, а мой отец - на заводе. - Minu  sõbranna töötab postkontoris, aga minu isa töötab tehases.
 • õppeasutuste osakonnad, kursused: Ма учимся на факультете экономики, на втором курсе. - Me õpime majanduse teaduskonnas, teisel kursusel.
 • tänavad, prospektid, väljakud: Я живу на улице Таммсааре. - Ma elan Tammsaare tänavas.

NB!

Võõrsõnad кино, кафе, бюро, ателье, метро, такси jne ja eesti kohanimed ei käändu: в кино; в кафе; в Тарту; в Йыгева. Eesti kohanimedest käänduvad ainult Narva ja Tallinn.

Jätke meelde!

 • на даче - suvilas
 • на дискотеке -  diskoteegis
 • на станции - jaamal
 • на вокзале - vaksalis
 • на кухне - köögis
 • в деревне - maal

Lisaks asukohale kääne tähistab

 • ühenduses tegusõnadega говорить, рассказывать, мечтать jms kõne, unistuse, jutu objekti: Я думаю о маме. - Ma mõtlen emast.
 • tegevuse või sündmuse toimumisaega (kuupäeva, aastat): на этой неделе - sellel nädalal; в этом году - sellel aastal.
 • sõidu- või liiklusvahendit: Я еду на работу на машине. - Ma sõidan tööle autoga.
 • töövahendit või muusikariista: Она играет на гитаре. - Ta mängib kitarri.
 • kasutuskeelt: на русском языке - vene keeles.
Voog. Tee ise koduleht!